Archives for Defense & Security - Page 5

cesran_unai
cesran_unai

Sovyet Sonrası Dönemde Ukrayna’daki Azınlıklar

Mazhar Yasin Tüylüoğlu   Özet: Küreselleşmenin giderek yaygınlaştığı günümüzde, ulus-devletlerin varlığı konusu sürekli gündem oluşturmaktadır. Bu küreselleşme ve ulus-devlet ikileminde uluslararası aktörlerin çıkar çatışmaları büyük rol oynarken, Azınlık unsuru da arada…
Continue Reading

An Analysis of the Kurdistan Worker Party (PKK) with International and Domestic Dimension And Its reflection over Turkish-American Relations

It is widely believed that the attacks of September 11 were a turning point for international relations since it led countries worldwide to assess the threat of terrorism and generate…
Continue Reading