Archives for International Economics - Page 4

cesran_unai

Ekonomi ve İşletmecilik Dünyasında Bölgesel Gelişme Eğilimleri: Batı-Akdeniz Bölgesinin Potansiyeli

Orhan Kuruüzüm   Küresel ve ulusal ekonomilerde 2003-2007 yılları arasında sıra dışı gelişmeler yaşanmış, mal ve faktör piyasalarında ciddi kırılmalar söz konusu olmuş, para ve sermaye piyasalarında ise baş döndürücü…
Continue Reading
cesran_unai

Bilimsel Bilginin Ticarileştirilmesinde Yeni Ufuklar: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Orhan KURUÜZÜM   Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin; ekonomik ya da toplumsal bir faydaya ve pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesi, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli küresel rekabet edebilirlik ve güçlülük göstergelerinden biri olarak…
Continue Reading