Friday, 28/7/2017 | 2:55 UTC+1
Cesran International

Recent Articles

 • SAMUEL HUNTINGTON, 1927-2008

                                                                                                     Francis Fukuyama   It is with

  Read more
 • Nabucco Pipeline Project

  Duygu Uckun   Traditionally energy markets are analyzed by using economic indicators, namely the supply and demand forces in the market. Increasingly the actors in the energy sector are becoming more interested in the geopolitics of energy, and in policy risk analysis. In line with this trend, in this paper I will focus on the

  Read more
 • CESRAN-SARAM’ın hatırlattıkları

  Özgür Tüfekçi   Dünyada İngilizce’nin lingua-franca olarak kabul görmesinden dolayı bir çok kelime Türkçe’mize olduğu gibi aktarılmakta ve çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Think-tank kelimesidir ki; Türkçeleştirmektense olduğu gibi kullanmayı yeğlemişiz. SARAM/CESRAN’da bu çatı altına alınabilecek bir think-tank yani düşünce örgütüdür. Merriam-webster ve American Heritage sözlükleri think-tank kuruluşlarını, teknoloji ve sosyal bilimler

  Read more
 • Security Concerns of Turkey – Cold War And Post-Cold War Periods

  Dr. Gamze Güngörmüş KONA   Since the establishment of modern Turkish Republic, by a distinguished soldier and leader Mustafa Kemal Atatürk, in 1923, following a four-year War of Independence (1918-1922) against the occupation forces of the victors of the World War I, until now, Turkish security policy has been shaped according to the security concerns

  Read more
 • The Rise and The Fall of Political Islam in Turkey

  Dr. Gamze Güngörmüş KONA   Religion has an independent status having the function of reinforcing both the individuals and societies. Particularly, Islam which has a more direct relation with the social structure, compared to Christianity, has the functions of designing and guiding the structure of the society, safeguarding the individuals and transfering the ideological and

  Read more
 • Yeni Irak, Yeni Orta Doğu Ve Türk Dış Politikası

     Dr. Gamze Güngörmüş Kona   II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda bağımsızlığını kazanan Orta Doğu devletleri oluşmaya başlanan iki kutuplu sistemde kendi coğrafyalarında iki başat devletin güç mücadelesine tanık olmuşlardır. ABD ve Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu politikaları hem kendi içsel gereklilikleri hem de Orta Doğu bölgesinde meydana gelen olaylar neticesinde şekillenmiştir. Dönemin büyük güçleri

  Read more
 • 2000-2008 Dönemi Türkiye’nin Güvenlik Politikaları

  Dr. Gamze Güngörmüş KONA Soğuk Savaş sonrası dönemin ardından uluslararası sistem kapsamında yaşanan bir dizi radikal değişim, dönüşüm ve kriz anları kimi kez bizleri Soğuk Savaş döneminin en sıcak gelişmelerini dahi özlemle anacak noktaya sürüklemiştir. 1991 sonrası şahit olunan, kimi devletlerce bizzat yaşanan gelişmeler, hız, kapsam ve nicelik gibi açılardan o denli yoğun bir görünüm

  Read more