Mazhar Yasin Tüylüoğlu

 

Özet: Küreselleşmenin giderek yaygınlaştığı günümüzde, ulus-devletlerin varlığı konusu sürekli gündem oluşturmaktadır. Bu küreselleşme ve ulus-devlet ikileminde uluslararası aktörlerin çıkar çatışmaları büyük rol oynarken, Azınlık unsuru da arada kalmaktadır. Devletlerin politik enstrümanı haline gelen bu unsur, en çok da parçalanan, dağılan ülkeler için sorun teşkil etmektedir. Bu açıdan bakıldığında SSCB’nin dağılması sonrasında ortaya çıkan devletlerden biri olan Ukrayna için de bir azınlık meselesinden bahsetmek yanlış olmayacaktır.

Devamını oku…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.