Archives for Defense & Security - Page 4

cesran_unai
cesran_unai

Sovyet Sonrası Dönemde Ukrayna’daki Azınlıklar

Mazhar Yasin Tüylüoğlu   Özet: Küreselleşmenin giderek yaygınlaştığı günümüzde, ulus-devletlerin varlığı konusu sürekli gündem oluşturmaktadır. Bu küreselleşme ve ulus-devlet ikileminde uluslararası aktörlerin çıkar çatışmaları büyük rol oynarken, Azınlık unsuru da arada…
Continue Reading