Fifty Key Thinkers in IR

Fifty Key Thinkers in IR

 

Paperback: 416 pages

Published by Routledge

Fifty Key Thinkers in International Relations

by Martin Griffiths, Steven C. Roach, M. Scott Solomon

Brought right up to date for an era of economic globalization and the War on Terror, this new edition of the best-selling Fifty Key Thinkers in International Relations explores the lives and works of fifty important thinkers and writers on the increasingly fraught issue of global diplomacy. Containing new entries on Noam Chomsky, Samuel Huntingdon, John Rawls, Francis Fukuyama and Vladimir Lenin, key features of this updated second edition include:
· an alphabetical table of contents and an index for ease of access
· a chronology and an expanded introduction to place the thinkers in context
· up-to-date guides to further reading on each subject.
Easy to use and understand, Fifty Key Thinkers in International Relations is an essential guide for those seeking to navigate the full political spectrum of thought on international politics today.

Get a copy                                                                                                 translated into Turkish
Fifty Key Thinkers in IR12

 

Paperback: 416 pages

Published by Nobel

Uluslararasi Iliskilerde Temel Dusunurler ve Teoriler

Translated by CESRAN

Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe literatürü zenginleştirmek amacıyla Nobel Akademik Yayıncılık öncülüğünde başlatılan Uluslararası İlişkiler Ders Kitapları Serisi projesi kapsamında Türkçeye kazandırılan “Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler” isimli kitap; alanındaki en güncel, kapsamlı ve öğrenci/araştırmacı odaklı teori kitabı olmaya adaydır. Alanda iz bırakmış elli ayrı düşünür, düşünce okullarına ve teorilere göre sınıflandırılmıştır. Samuel Huntington’dan Barry Buzan’a, Christine Sylvester’dan Antonio Gramsci’ye kadar birçok düşünür bu çalışmada; uluslararası ilişkiler alanına olan katkıları, temel savunuları, çalışmalarını kaleme aldıkları toplumsal ve tarihsel süreçler ile birlikte yer almıştır. Kitapta dokuz ayrı teori ve düşünce okuluna yer verilmiştir. Kitabın başarısı ve özgünlüğü de, düşünce okullarına yer verirken gösterdiği kapsayıcılık ve güncellikten ileri gelmektedir. Klasik teoriler Realizm ve Liberalizmin yanı sıra Feminizm, Eleştirel Teori, Tarihsel Sosyoloji gibi disiplinler arası perspektiflere de yer veren, bunun da ötesine geçen çalışma, Uluslararası Politik Teori ve Uluslararası Etik, İnşacılık (Konstrüktivizm), İngiliz Okulu ve Postmodernizmi işlemektedir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.