Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü

Mazhar Yasin Tüylüoğlu

 

obama’nın Türkiye ziyareti sırasında gündeme gelen Ermeni sınırının açılması projesi, Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın Erivan ziyaretiyle farklı bir boyuta taşındı. Medyada çok farklı yansımaları izlenen bu ziyaret sonrasında yeni bir konu gündeme oturdu. Bu konu; Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı dikkatle takip eden Azerbaycan’ın tutumu idi. Genelde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’nin, özelde ise Azerbaycan’ın uzun yıllardır izlemekte olduğu bir politikadır “Küskünlük Politikası”. Ortak bir dış politika belirlenememesine rağmen, bütün Türk Cumhuriyetleri, aralarında yazısız bir anlaşma varmışcasına birbirlerinden aynı dış politika tutumunu beklemektedirler. Bu durum söz konusu olmayınca da kısa süreli de olsa birbirlerine küsmekte, dış politikada farklı yollar aramaktadırlar.

 

Geçen hafta bu tarz gerçeküstü, duygusal tutumlara bir yenisi daha eklendi. Türk basınında yeralan Türkiye-Ermenistan sınırının açılabileceği yorumlarını gören Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Moskova’ya resmi bir ziyarette bulundu. Oysa Türk Dış Politikası’nın gündeminde böyle bir olayın yer almasının tek ve vazgeçilmez şartı, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ Bölgesi’nde işgali sonlandırması ve gerek Türk-Ermeni gerekse Ermeni-Azeri sınırını tanımasıdır. Bu şartlar sağlanmadıkça Türkiye’nin Ermenistan sınırını açma kararı alması Türkiye Cumhuriyeti açısından çok büyük bir politik yanlış olacaktır. Bunun yanı sıra, reel politik açısından değerlendirildiği takdirde, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelere Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu dönem, içinde yaşamakta olduğumuz 21.yüzyılın ilk yıllarıdır. Zira dilde, fikirde ve işte birliğin ilk adımı olan Nabucco Projesi ve enerjide işbirliği için bu ülkeler olmazsa olmaz nitelik taşımaktadır.

 

Tekrar ana konuya dönecek olursak; Türkiye, Ermenistan ile olan ilişkilerini “soykırım meselesi” üzerinden yürütmemektedir. Dolayısıyla muhatabından da bu yönde bir tavır beklemektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gelişmesinde bu konunun bir engel teşkil etmemesi, meselenin çözümü açısından da hayati öneme sahiptir. Durum böyleyken, kadim dost ve kan kardeş Azerbaycan’ın da bu politikaları idrak edebilmesi, Türkiye’ye yardımcı olacak tavırlar sergilemesi gerekmektedir. Azerbaycan’ın Türk-Ermeni ilişkilerinde yıkıcı değil, yapıcı bir etken olarak ortaya çıkması, Kafkasya’nın istikrarı açısından da büyük önem taşımaktadır. Çok küçük anlaşmazlıklar yüzünden yıllarca farklı devlet çatıları altında yaşamış olan kardeşlerimizle ortak bir gelecek düşleyebilmemizin tek yolu bu uyuşmazlıkları karşılıklı anlayışla ortadan kaldırmaktır.

Previous post Ethnic Russians Say, “There’s No Place Like Home”
Next post Bye Bye Zardari (Again)? Washington Considers The Political Alternative in Pakistan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.