Sovyet Sonrası Dönemde Ukrayna’daki Azınlıklar

Mazhar Yasin Tüylüoğlu

 

Özet: Küreselleşmenin giderek yaygınlaştığı günümüzde, ulus-devletlerin varlığı konusu sürekli gündem oluşturmaktadır. Bu küreselleşme ve ulus-devlet ikileminde uluslararası aktörlerin çıkar çatışmaları büyük rol oynarken, Azınlık unsuru da arada kalmaktadır. Devletlerin politik enstrümanı haline gelen bu unsur, en çok da parçalanan, dağılan ülkeler için sorun teşkil etmektedir. Bu açıdan bakıldığında SSCB’nin dağılması sonrasında ortaya çıkan devletlerden biri olan Ukrayna için de bir azınlık meselesinden bahsetmek yanlış olmayacaktır.

Devamını oku…

Previous post An Analysis of the Kurdistan Worker Party (PKK) with International and Domestic Dimension And Its reflection over Turkish-American Relations
Next post Iran: America’s “Not-So-Smart Power” and the Nuclear Programme

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.