2000-2008 Dönemi Türkiye’nin Güvenlik Politikaları

Dr. Gamze Güngörmüş KONA

Soğuk Savaş sonrası dönemin ardından uluslararası sistem kapsamında yaşanan bir dizi radikal değişim, dönüşüm ve kriz anları kimi kez bizleri Soğuk Savaş döneminin en sıcak gelişmelerini dahi özlemle anacak noktaya sürüklemiştir. 1991 sonrası şahit olunan, kimi devletlerce bizzat yaşanan gelişmeler, hız, kapsam ve nicelik gibi açılardan o denli yoğun bir görünüm arz etmişlerdir ki uluslararası sistem bir radikal değişimi tolere edebilmek adına kendisi için gerekli olan olgunluğa erişemeden bir diğer değişimle yüzleşmek durumunda kalmıştır. 

 

Devamını oku… 

Previous post
Next post Yeni Irak, Yeni Orta Doğu Ve Türk Dış Politikası

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.