Yeni Irak, Yeni Orta Doğu Ve Türk Dış Politikası

   Dr. Gamze Güngörmüş Kona

 

II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda bağımsızlığını kazanan Orta Doğu devletleri oluşmaya başlanan iki kutuplu sistemde kendi coğrafyalarında iki başat devletin güç mücadelesine tanık olmuşlardır. ABD ve Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu politikaları hem kendi içsel gereklilikleri hem de Orta Doğu bölgesinde meydana gelen olaylar neticesinde şekillenmiştir. Dönemin büyük güçleri ile yakın ilişki içerisinde olan Irak ve İran gibi devletlerin yaşadıkları ihtilal ve devrimler neticesinde kendi politikalarını revize eden ülkeler olarak ortaya çıkmaları değişme ihtimali taşıyan güç dengesinin bölgesel yansımalarını göstermekteydi.

 

 

 

 

Read more…

 

Previous post 2000-2008 Dönemi Türkiye’nin Güvenlik Politikaları
Next post The Rise and The Fall of Political Islam in Turkey

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.