Küresel Krizin Neresindeyiz?

Prof.Dr. Orhan Kuruüzüm

 

Son iki yılda; kendi içimizdeki öncü ve temel ekonomik göstergelerin sürdürülebilir bir eğilimle gerçekleşmediğini, uçaktan atlamış ve paraşütünü açmamış bir paraşütçünün durumuna benzediğini örneklerle ve analitik olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Biz kendi içimizdeki paraşütü açma operasyonu olarak bir kırılma ve düzeltme hareketi beklerken 2008’in ilk çeyreğinden itibaren nedenlerini ve aktörlerini bildiğimiz ama kapsamını ve derinliğini şimdilik kimsenin bilemediği bir küresel kırılma ve düzeltme hareketiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu yüzden dünyada küresel krizin neresinde olduğumuzu bilen bir kişi bile bulunmamaktadır. Ancak bu krizin dibinde olmadığımız ise bilinmektedir.

 

Küresel ve ulusal ekonomilerde 2003-2007 yılları arasında sıra dışı gelişmeler yaşanmış, mal ve faktör piyasalarında ciddi gelişmeler söz konusu olmuş, para ve sermaye piyasalarında ise baş döndürücü hareketlilikler yaşanmıştır. Özellikle gayrimenkul pazarlama ve finansman stratejileri ve operasyonları adeta iç içe girmiş ve bu sayede insanoğlunun hiç bilmediği ve kaynağı gayrimenkul olan türev ürünler icad edilip finans piyasalarına değer artırıcı varlığa dayalı menkul değerler olarak pazarlanmıştır. Bir hesaplamaya göre 750 trilyon $’lık bir işlem değeri yaratılmıştır ki bu rakam dünya GSMH’sının 15 katı düzeyindedir. Bu ve benzeri gelişmeler 2003-2007 döneminde küresel ekonomik iklimi son derece likit, uyumlu ve iştah açıcı bir halde tutmuştur.

 

Read more…

Previous post Ekonomi ve İşletmecilik Dünyasında Bölgesel Gelişme Eğilimleri: Batı-Akdeniz Bölgesinin Potansiyeli
Next post Thinking About the Future of American Capitalism

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.