International Economics

Bilimsel Bilginin Ticarileştirilmesinde Yeni Ufuklar: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

0 5

Prof.Dr. Orhan KURUÜZÜM

 

Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin; ekonomik ya da toplumsal bir faydaya ve pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesi, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli küresel rekabet edebilirlik ve güçlülük göstergelerinden biri olarak gözükmektedir. Rekabet edebilirliğin kaynağını ise sürdürülebilir verimlilik artışı ile sağlamak mümkündür. Ulusal kaynakların (iş gücü, sermaye, doğal kaynaklar…) kullanılmasındaki verimlilik artışının sürdürülebilirliği, yani birim girdi başına daha nitelikli ve daha fazla çıktı yaratma yeteneği, rekabet edebilirliğin hedeflenen yapısını oluşturacaktır.

 

Bilimsel bilgi üretmeye dayalı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin yaratıcı-yenilikçi (inovasyon) ve teknolojik bilgi üretimine sağladığı katkı, gelişmiş dünyanın son yüzyılda odaklandığı en önemli konu olmuştur. Bu sayede de ulusal verimliliklerini sürekli olarak artırmışlar ve bunu ulusal refah düzeyini geliştirmede alabildiğine kullanmışlardır. Görülen odur ki bu süreçte yerini alamayan ekonomiler ve toplumlar, kaynaklarını tükettiren olma kimliğini önümüzdeki dönemde de bırakamayacaklardır.

 

Read more…

About the author / 

CESRAN Int.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CESRAN Blog

 • The IEPAS2019 (6th Annual Conference on Eurasian Politics and Society) has been completed successfully.

  The 6th International Conference on Eurasian Politics and Society was organised by CESRAN International and Universidade Autónoma de Lisboa on 4-5 July 2019 in Lisbon, Portugal. The conference hosted 11 scholarly panel sessions, one roundtable session and one book discussion session. IEPAS2019 started with the welcome addresses of Professor Jose Amado Da Silva (Rector, UAL), Professor Luis Tome (Scientific coordinator, OBSERVARE-UAL),…

 • Outbidding in Times of Uncertainty – Post-conflict transitions and competitive violence.

  Large bombings, only days apart, in Bogota and Derry/Londonderry have put paid to any notions of a simple peace process in either country. These events show that the two very different conflicts display many of the same dynamics. Both countries have seen increasingly fragmented peace processes, with multiple non-state actors and intransient splinter groups vying…

 • The inherent dangers of secrecy in the US foreign policy

  Since the Vietnam War, officials of the United States have increasingly abused the essential democratic safeguards of accountability and an informed citizenry in apparent attempts to protect themselves from being held accountable for their actions. They use secrecy and disinformation to prevent the American people from obtaining the information they need to evaluate their government’s…

 • 18th Issue of Political Reflection Magazine is Out Now!

  Vol. V | No. I – January-February-March 2019 To Download the Magazine Click Here… CONTENTS 05-06…..World News by Furkan Sahin 09-14…..The Ideological Potential of Climate Change: (Post) Politics in the Age of Global Warming by Miguel Angel Zhan Dai 15-18…..Yemen Civil War: A Conflict That Has Never Ended by Dr. I. Aytac Kadioglu 21-25…..NATO: The Shifting Sands of an Alliance by…

 • CESRAN International Named again amongst the Top Think Tanks in the World

  CESRAN International is pleased to announce that it has been named again amongst the world’s best think tanks. The 2018 Global Go To Think Tank Index ranked CESRAN International 141st among the World’s “Top Think Tanks in Western Europe” 76th among the World’s “Top Environment Policy Think Tanks” 152nd among the World’s “Top Foreign Policy…

 • New Issue is Out Now!

  Vol. IV | No. V – October-November-December 2018 To Download the Magazine Click Here… CONTENTS 04-06…..World News by Furkan Sahin  08-20…..Terrorism in Syria and Beyond: An Interview with Prof. Alain Gabon by Dr. Rahman Dag 22-24…..Erdogan’s Best Shot is Still in the West by Dr. Murat Ulgul 26-30…..Raqqa vs Kobani – Terrorism vs Revolution by Dr. Rahman Dag 32-34…..Future of…

Newsletter