Ekonomi ve İş Dünyasında Büyümenin Sınırları: 2009

Ekonomi ve İş Dünyasında Büyümenin Sınırları: 2009

 

Prof.Dr. Orhan Kuruüzüm

 

Küresel ve ulusal ekonomilerde yaşanmakta olan krizin yarattığı daralmalar gittikçe kötüleşmekte ve uzun bir süreye yayılma eğilimi göstermektedir. 2007 Yılı son sayısından bu yana BORSANOMİ Dergisindeki yazılarımda, ilan edilmiş göstergeleri değerlendirerek, sizlerle paylaştığım görüşlerin derinleşerek gerçekleşiyor olması doğal olarak iyi bir gelişme değildir. Özellikle ekonomi ve iş dünyasında büyüyememe açmazının, yerini küçülmeye ya da negatif büyümeye bırakması ve bunun iç ve dış talep daralmasından kaynaklanması dolayısıyla uzun bir süre etkisini devam ettireceği öngörüsü, ekonomik büyümenin sınırları konusunu, 35-36 yıl aradan sonra tekrar gündeme getirmiştir.

 

Dünyaca ünlü Roma Kulübü, 1970’li yılların başlarında yine dünyaca ünlü MIT (Massachusetts Institute of Technology) akademisyenlerine, dünyanın 2050 yılı vadeli geleceği ile ilgili öngörü araştırmaları yaptırmış ve sonuçları üçleme bir kitap dizisi ile de yayınlamıştı. Bu kitaplardan ilki “Ekonomik Büyümenin Sınırları”, ikincisi “Dönüm noktasındaki İnsanlık” ve üçüncüsü ise bir Çin efsanesine dayanan “29. Gün” isimlerini taşıyordu. Dünyanın geleceği ile ilgili her biri diğerinden daha kötü senaryolar ve öngörüler taşıyan kitaplar o dönemde büyük yankılar uyandırmış ve 1979 yılında yüksek lisans yaparken okuduğumda Beni de derinden etkilemişti.

 

Read more…

Previous post Can Social Enterprises Respond to the Global Crisis and Pave the Way to a Better Future?
Next post Bilimsel Bilginin Ticarileştirilmesinde Yeni Ufuklar: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.