Archives for Russia and Eurasia - Page 11

cesran_unai
cesran_unai

Türkiye – Azerbaycan İlişkileri : Büyük Umutlar – Talihsiz Gelişmeler Ve Yapılması Gerekenler

Dr. Gamze Güngörmüş KONA   Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben Güney Kafkasya bölgesinde yer alan Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması bu devleti olumlu yönde olduğu kadar olumsuz yönde de etkilemiştir. Bağımsız devlet, bağımsız…
Continue Reading

Social, Political and Economic Problems Central Asian Republics Face and The Role Of Turkey in The Central Asian Region

Dr. Gamze Güngörmüş KONA   Along with the emergence of the newly independent Soviet Muslim periphery, the region, has started to be included in Turkish foreign policy agenda, too. Turkey…
Continue Reading